Letölthető dokumentumok

Dokumentumok

Alapító okirat, SZMSZ, belső szabályzatok, utasítások, gazdálkodást, müködést jellemző főbb adatok, letölthető dokumentumok

Elérhető dokumentumok

Az ALIM letölthető dokumentumai.

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse a költségvetési intézmény adatait, és szervezeti felépítését, a vezetők és az alkalmazottak feladatait és jogkörét, a szervezet működésénak belső rendjét és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önlormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. $ (5). bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet 5. $ (1)-(2). bekezdése szerinti tartalommal az alábbi okiratot adja ki:

Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Napközis táborok

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a város önkormányzati fenntartású általános iskoláiba járó gyermekei számára biztosította azt a lehetőséget, hogy a tanulók nyári napközis táborban vehessenek részt.

Az ALIM és más Intézmények közötti megállapodások.

A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-i hatállyal a KLIK-et jelölte ki. Felek megállapítják, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az alapfokú köznevelési intézmények esetében a működtetéssel összefüggő feladatok ellátására az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központot jelölte ki.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Műküdtető Központ által használt Belső Utasítások.Bármilyen egyéb kérdésssel a Kapcsolat oldalon fordulhat bizalommal az ALIM felé.

Alim telephelyek

Az ALIM által működtetett intézmények és telephelyek.

Partnereink

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ